Netflix เปิดศึก คานส์ การรุกคืบของสตรีมมิ่งสู่ “หนังโรง”

มีนาคม-เมษายน ถือเป็น 2 เดือนที่ Netflix มีข่าวคราวร้อนแรงหลายแง่มุม ชัดเจนที่สุดคือปลายมีนาคมเมื่อต read more