เปิดสกาล่าฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยสมัย ร.9

โรงภาพยนตร์สกาลาที่มีอายุกว่า 50 ปี เป็นโรงหนังแห่งประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใ read more