ตลาดกำลังโต! กลุ่ม Wanda เตรียมควบรวมธุรกิจผลิตหนังและโรงหนังเข้าด้วยกัน

cinema

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจีนที่กำลังโตวันโตคืน ทำให้ธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่ม Wanda เห็นลู่ทางในการรวมกิจการ read more