4 ขั้นตอนในการเลิกสูบบุหรี่

การเลิกสูบบุหรี่ จะดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น หากคุณมีความตั้งใจและความพยายามการเลิกสูบบุหรี่ต้องอาศัยกำลังใจที่เข็ม แข็ง และความตั้งใจจริง ถ้าหากคุณคิดเลิกบุหรี่ ลองมาปฏิบัติตามข้อแนะนำและศึกษาข้อมูลที่จะนำเสนอดังนี้

        4 ขั้นตอนในการเลิกสูบบุหรี่

1. กำหนดวันและระยะเวลา ที่คุณต้องการจะเริ่มเลิกการสูบบุหรี่ พยายามหาช่วงเวลาที่คุณพร้อมทั้งกายและกำลังใจ อย่าผ่อนวันประกันพรุ่ง วิธีนี้จะบังคับคุณทางอ้อมให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่คุณวางแผนไว้

2. หาวิธีการเลิกสูบบุหรี่มากกว่า 1 วิธี เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม การใช้พฤติกรรมบำบัด การรักษาตามกระบวน
ทางแพทย์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุดและหาสาเหตุในการเลิกสูบ บุหรี่มาเป็นแรงจูงใจ กำหนดกิจกรรมที่คุณจะทำแทนการสูบบุหรี่ เช่น ออกกำลังกาย หรือ หางานอดิเรกใหม่ๆ มาทดแทน แจ้งคนในครอบครัว เพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เป็นกำลังใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะทำให้คุณเลิกสูบบุหรี่ เช่น ทิ้งที่เขี่ยบุหรี่ บุหรี่ และ อุปกรณ์ หรือ เก็บไปซ่อนในที่ที่คุณจะไม่มองเห็น เพื่อจะได้ไม่มีความอยากบุหรี่เกิดขึ้น

3. มีความจริงจังที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่คุณตั้งไว้ คุณต้องมีความหนักแน่น และต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ สูบบุหรี่ในช่วงที่คุณปฏิญาณตนว่าจะเลิกบุหรี่ หมั่นศึกษาวิธีและทบทวนวิธีการที่คุณจะหาทางหยุดความอยากบุหรี่ เลี่ยงสถานที่ สถานการณ์ หรือ ผู้คน ที่จะทำให้คุณเกิดความอยากสูบบุหรี่ ไปออกกำลังกาย เช่น การเดินเล่นแทนการ สูบบุหรี่ หรือ หางานอดิเรกมาทำให้สมองและร่างกายกระฉับกระเฉงแทนการคิดเรื่องที่จะสูบ บุหรี่ ทำความสะอาดบ้านและเครื่องเรือนรวมทั้งเสื้อผ้าให้สะอาด เพื่อกำจัดกลิ่นบุหรี่ให้หมดไป

4. ต้องเชื่อมั่นในตัวเองและในวิธีการ ที่คุณเลือกปฏิบัติจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณต้องเข้าใจว่าการเลิก สูบบุหรี่ต้องใช้เวลา และต้องจำไว้ว่าการเลิกสูบบุหรี่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่ใช่กิจกรรม หากคุณไม่สามารถเลิกบุหรี่ในครั้งนี้ คุณต้องบอกตัวเองว่าคุณจะไม่ท้อถอยและหาทางเลือกวิธีการเลิกสูบบุหรี่ใหม่ หากคุณเลิกบุหรี่ได้ อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง

ข้อมูลที่ควรรู้

วิธีการรักษาที่ใช้และเห็นผลโดยทั่วไปในการเลิกสูบบุหรี่

1. การทำกิจกรรมกลุ่มพฤติกรรมบำบัด เข้ารับการปรึกษาหรือรับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแพทย์
2. การักษาโดยการใช้สารนิโคตินทดแทน มีอยู่ในรูป
แผ่นแปะนิโคติน และ
หมากฝรั่งนิโคติน

หลักการคือการให้สารนิโคตินในระดับต่ำ เพื่อระงับอาการขาดนิโคติน และ ระงับความอยากบุหรี่ จากการคำนวณทางสถิต ิพบว่าวิธีการดังกล่าวร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมบำบัดช่วยให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

3. การใช้ยาเม็ดรับประทาน ประเภท Bupropion SR ซึ่งสามารถลดอาการอยากบุหรี่ได้

วิธีการรักษาที่ใช้และยังพิสูจน์ผลไม่ได้ในการเลิกสูบบุหรี่

1. การฝังเข็ม
2. การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้น
3. การใช้เลเซอร์บำบัด
4. การสะกดจิต

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น